Organisatie

Organisatie

Ondernemersvereniging Waalsprong heeft tot doel het behartigen van de belangen van alle aangesloten ondernemers in de brede Waalsprong en het organiseren van ontmoeting. We volgen relevante ontwikkelingen in het gebied, informeren onze leden hierover en ondernemen zonodig actie.

Meer weten?

Volg ons

Volg ons